Giải cứu chúa công Menu

Character

Trang bị - Tinh luyện

20.03.2018

Trong Luận Kiếm Giang Hồ, thông qua hệ thống tinh luyện đẳng giai trang bị sẽ được đề thăng, từ đó gia tăng lượng lớn chiến lực, cùng thu được năng lực đặc thù.

Đội ngũ cấp 21 khai mở

Đẳng giai được biểu thị ở góc trái bên trên icon trang bị. Trang bị trạng thái ban đầu là vô giai, thông qua tinh luyện sẽ đề thăng đẳng giai của trang bị.

 

 

Để thăng 1 giai cần tinh luyện nhiều lần, khi tiến độ đạt 100% mới có thể tiến giai. Mỗi lần tinh luyện tăng % tiến độ, đồng thời gia tăng các thuộc tính của trang bị. Trong quá trình tinh luyện có tỷ lệ bạo kích tiến độ x2, x3 lần.

Phẩm chất trang bị lục, lam, tím, cam sẽ có độ khó tăng giai khác nhau, giai càng cao càng khó tăng giai hơn. Giới hạn đẳng giai trang bị phụ thuộc vào cấp của trang bị đó.

 

 

Tài liệu tăng giai

Tin liên quan