Giải cứu chúa công Menu

Character

Phụ bản Thí luyện

20.03.2018

Trong Luận Kiếm Giang Hồ, khi đội ngũ đạt cấp 12 sẽ mở ra phụ bản Thí luyện. Thông qua các phụ bản thí luyện sẽ thu được 1 lượng lớn tài nguyên, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ gắn liền với các phụ bản sẽ thu được lượng lớn EXP thăng cấp đội.

Mỗi phụ bản sẽ giới hạn số lượt vào, số lượt phụ thuộc vào cấp Vip. Khi cấp đội tăng đến nhất định sẽ mở ra độ khó cao hơn.

Các phụ bản thí luyện chính:

 

 

Tiến nhập thí luyện

 

 

Từ giao diện chính kích vào Icon Thí luyện, lựa chọn phụ bản muốn vào.

 

 

 

Tin liên quan