Giải cứu chúa công Menu

Character

Hệ thống trang bị

20.03.2018

Luận Kiếm Giang Hồ, trang bị là phần trọng yếu, cung cấp lượng chiến lực lớn cho Hiệp khách. Mỗi Hiệp khách có thể mang 3 trang bị: vũ khí, y phục, phối sức.

 

 

Trong 3 loại trang bị y phục, phối sức các Hiệp khách có thể dùng chung, riêng vũ khí tùy hệ phái sẽ sử dụng vũ khí khác nhau: đao, kiếm, bao tay, ám khí.

 

Vũ khí gia tăng chủ yếu các thuộc tính: công, bạo, trúng.

Y phục gia tăng chủ yếu các thuộc tính: HP, phòng, bạo kháng.

Phối sức gia tăng chủ yếu các thuộc tính: nội lực, né, kháng.

 

 

Phẩm chất

Trang bị phân biệt có 4 phẩm chất: lục, lam, tím, cam, phẩm chất càng cao thuộc tính ban đầu và khả năng nâng cấp cao hơn.

Trang bị Lục giành cho tân thủ, có thể nhận qua các nhiệm vụ, phụ bản chính. Trang bị Lam, Tím, Cam có thể nhận được qua các nhiệm vụ, hoạt động hoặc hợp thành từ các nguyên liệu.

 

Đẳng giai   

Đẳng giai được biểu thị ở góc trái bên trên icon trang bị. Trang bị trạng thái ban đầu là vô giai, thông qua tinh luyện sẽ đề thăng đẳng giai của trang bị.

Giới hạn đăng giai phụ thuộc vào đẳng cấp của trang b, ví dụ trang bị cấp <10 sẽ không thể đề thăng đẳng giai lên 2.

 

Cấp sao

Mỗi trang bị(phẩm chất Lam trở lên) đều có tồn tại các ngôi sao, trạng thái ban đầu sao ở trạng thái ẩn, thông qua tăng sao sẽ kích hoạt làm sáng các ngôi sao, cùng gia tăng các thuộc tính của trang bị.

Chi tiết tăng sao trang bị (Link sang bài viết tăng sao).

Khảm bảo thạch

Trên các trang bịđều có các lỗ, có thể khảm các loại bảo thạch vào đó để gia tăng sức mạnh cho trang bị.

Số lượng lỗ khảm phụ thuộc vào phẩm chất của trang bị:

 

Chi tiết khảm bảo thạch (Link sang bài viết).

Phối duyên

Hiệp khách khi được mang trang bị phối duyên, sẽ kích hoạt ra các thuộc tính ẩn gia tăng hiệu quả chiến đấu cực mạnh.

Thăng cấp

Tiêu hao Bạc có thể tăng cấp cho trang bị, từ đó gia tăng thuộc tính cho trang bị. Mức độ tăng trưởng sức mạnh khi tăng 1 cấp phụ thuộc vào phẩm chất của trang bị đó, phẩm chất càng cao tăng càng mạnh.

Giới hạn cấp phụ thuộc vào cấp đội ngũ (bằng cấp đội).

 

 

 

Tin liên quan