Giải cứu chúa công Menu

Character

Hệ thống kinh mạch

20.03.2018

Trong Luận Kiếm Giang Hồ, Hiệp khách có thể đả thông kỳ kinh bát mạch, thống qua đó tăng cường thuộc tính bản thân. Mỗi hệ phái sẽ có hệ thống kinh mạch khác nhau.

 

Điều kiện mở: Đội ngũ cấp 7 mở ra hệ thống kinh mạch.

Giới thiệu hệ thống

Như trên hình, trong giao diện Hiệp khách kích vào nút “Kinh mạch” để mở ra thông tin chi tiết về Kinh mạch hiệp khách. Trong đó bên trái là các kinh mạch đã được đả thông hoàn toàn, bên phái là các huyệt vị.

 

 

Huyệt vị khiệp khách chia làm 4 loại: thể chất huyệt vị, ý chí huyệt vị, ngộ tính huyệt vị, hỗn hợp huyệt vị.

Các trạng thái của huyệt vị

Để đả thông huyệt vị cần có các tài liệu thích hợp, mỗi đường kinh mạch sẽ yêu cầu nhóm tài liệu khác nhau, mỗi nhóm lại chia ra làm tài liệu thường cùng tài liệu hiếm, ngoài ra còn cần Điểm lịch luyện.

Tài liệu thường có thể thống qua vượt ải (cần quét) phụ bản chính, tinh anh, anh hùng, phụ bản thí luyện, các nhiệm vụ, hoạt động hay mua trong shop.

Với tài liệu hiếm chỉ có thể nhận khi vượt ải (cần quét) ở hồi cuối 1 chương (Có Boss cuối).

 

 

Điểm lịch luyện có thể thu được qua các phụ bản lịch luyện, nhiệm vụ, câu cá, huyết chiến…

 

 

Khi kinh mạch hiệp khách đả thông đến tầng nhất định, sẽ làm cho phẩm chất hiệp khách thay đổi. Trong giao diện kinh mạch màu sắc hình bát quái biểu thị điều này.

 

 

Tài liệu Kinh mạch thường:

 

 

Tài liệu kinh mạch hiếm

 

 

Tin liên quan